เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ปีสุริยะฟิสิกส์ '๕๐

 
 

ปีสุริยะฟิสิกส์ '๕๐

วิทย์จับมือนาซาจัดปีสุริยะฟิสิกส์ '๕๐ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์จับมือนาซาจัดกิจกรรม ?ปีสุริยะฟิสิกส์สากล? สร้างความตระหนักด้านดาราศาสตร์ ยืนยันโครงการก่อสร้างหอดูดาวยอดดอยอินทนนท์ พร้อมกล้องโทรทรรศน์ที่ใหญ่สุดในเอเชีย ไม่ได้รับผลกระทบจากการเมืองผลัดใบ รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สถาบันร่วมมือกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) ของสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมส่งเสริม ปีสุริยะฟิสิกส์สากล ๒๕๕๐ ต่อเนื่องจากปีธรณีฟิสิกส์สากล ซึ่งจัดได้ครบ ๕๐ ปี ทั้ง ยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง ๕๐ ปี ที่นาซาส่งยานสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นอวกาศเมื่อปี ๒๕๐๐

กิจกรรมจะนำเสนอเรื่องราวของดวงอาทิตย์ด้านโครงสร้าง บรรยากาศ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของดวงอาทิตย์ที่มีต่อโลก ไม่ว่าจะเป็น พายุสุริยะ และรังสีจากดวงอาทิตย์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสร้างความตระหนักทางดาราศาสตร์ให้กับคนไทย และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ส่วนความคืบหน้าโครงการสร้างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.บุญรักษา กล่าวว่า แม้โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ จะเป็นโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมา และหลายฝ่ายกังวลว่าจะถูกล้มเลิกไปเหมือนบางโครงการ จึงยืนยันว่าโครงการนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไป เนื่องจากได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากแล้ว

โครงการได้รับอนุมัติงบประมาณปี ๒๕๔๘- ๒๕๕๐ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๒ ล้านบาท เพื่อจัดซื้อกล้องดูดาวเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก ๒๔เมตร ซึ่งเป็นกล้องโทรทรรศน์ที่ขนาดใหญ่สุดในเอเชีย สำหรับใช้ศึกษาดวงดาวและเทหวัถตุในระบบสุริยะ รวมถึงเพื่อสร้างอาคารหอดูดาวแห่งชาติ อาคารศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ตลอดจนว่าจ้างสถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณยอดดอยอินทนนท์ด้วย

สถาบันได้เดินหน้าศึกษาและทำกิจกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากหอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจทางดาราศาสตร์ไปได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้อาคาร ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีกำหนดในเดือนมกราคมปี ๒๕๕๒ รศ.ดร.บุญรักษา กล่าว ภารกิจที่มุ่งเน้นในเบื้องต้นคือการสร้างงานวิจัยและบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันมีนักวิจัยดาราศาสตร์เพียง ๒๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับความร่วมมือในการผลิตบุคลากรจากต่างประเทศ คาดว่าภายใน๕ ปีจะสามารถผลิตนักวิจัยเพิ่มอีกประมาณ ๑๐๐คน

นอกจากนี้ยังได้สร้างความร่วมมือกับประเทศเกาหลี ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในเรื่องดาราศาสตร์ โดยเสนอให้ทุนระดับปริญญาตรี-โท แก่นักศึกษาไทย ทำวิจัยร่วมด้านดาราศาสตร์ระหว่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเครื่องมือวิจัย ที่ผ่านมา ผลงานของนักวิจัยดาราศาสตร์ไทยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศแล้ว ๒เรื่อง เรื่องหนึ่งนักวิจัยไทยทำร่วมหอดูดาวยูนนาน เกี่ยวกับระบบดาวคู่ (Deep, Low Mass Ratio Over contact Binary Systems. VI.AH Cancri in the Old Open Cluster M ๖๗) ใน วารสาร The Astronomical Journal ส่วนอีกเรื่องนักวิจัยไทยทำร่วมกับหอดูดาวโจเดรลแบงค์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยุ

ข้อมูลและภาพ:

http://www.bangkokbiznews.com/
๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

อ่าน: 722
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ