เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

คัมภีร์ต้าสุย

 
 

ภาพวาดท่านขงจื๊อ

มูลฐานของสรรพสิ่ง

จาก...คัมภีร์ต้าสุย ศาสนาขงจื๊อ

รากฐานของอาณาจักร คือ รัฐ

รากฐานของรัฐ คือ ครอบครัว
รากฐานของครอบครัว คือ ตัวเอง

โบราณชนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะยังความรุ่งโรจน์ให้เกิดขึ้นในอาณาจักร จะต้องจัดระเบียบภายในรัฐให้ เรียบร้อยเสียก่อน ผู้ปรารถนาความเรียบร้อยในรัฐ ต้องทำความเรียบร้อยให้เกิดในครอบครัวเสียก่อน ผู้ปรารถนาทำ ตัวเองให้เรียบร้อย ต้องทำใจของตนให้บริสุทธิ์ คือ สุจริตต่อตัวเอง มีความรอบรู้ ใช้ความรู้นั้นด้วยสุจริต ข้อนี้เป็นรากฐาน สามารถปกครองตัวเองได้ ปกครองครอบครัว ปกครองรัฐ และปกครองอาณาจักรของตนได้ ให้มีสันติ

อ้างอิง...หนังสือศาสนาเปรียบเทียบ ของศาตราจารย์พิเศษ เสฐียร พันธรังษี
อ่าน: 815
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ