เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

 
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติ

ดอกมะลิสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา

ดอกเอ๋ยดอกมะลิ

ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น

สดสอาดปราศสีราคีระคน

เหมือนกมลใสสดหมดระคาย

กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง

เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย

อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย

ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย

*คำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ "แม่จ๋า" ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

..พสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าถวายพระพรและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ

อ่าน: 739
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ