เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ขอโทษนะคนดี

 
 
๐ มิตรภาพคลาเคลื่อนคล้อย......คืนไฉน
คราทักมิตอบไย......................เยียบเร้น
รอยยิ้มส่งมอบไป.....................แปรเปลี่ยน แล้วฤๅ
จึงนิ่งราวเคืองเค้น.....................เคียดแค้นต่อกัน

๐ ขอโทษ..วันก่อนนั้น...............ณ กมล
ไหวหวั่นห้วงจิตจน.....................อับถ้อย
มิเผยสิ่งปลอมปน......................ปวงคิด นั้นนา
ดุจดั่งลวงเล่ห์ร้อย......................รื่นลิ้นลวงเธอ

๐ เสมอใจปลกเปลี้ย...................เพลียแรง
นับแต่นี้สิ่งแฝง...........................ฝากรู้
รอเธอค่อยคลายแคลง................เคืองโกรธ ลงนอ
ใจหนึ่งคอยคุดคู้.........................คืบเข้าโศกสรวง

๐ ดวงใจจมดิ่งห้วง......................หุบเหว
ตัดขาดสิ่งดีเลว..........................ล่วงแล้ว
ย่างเท้าสู่ปลายเปลว....................เพลิงคิด
ถอยกลับฝั่งหาแคล้ว...................คืบพ้นเพลิงผลาญ

๐ ลาญใจจนแหลกแล้ว................เลยลับ
มิตรภาพมิคืนกลับ.......................กู่ก้อง
ดวงใจหม่นมืดดับ........................ดวงจิต
วิญญ์รุ่มร้อนเสพสร้อง...................โศกนั้น..สมควรhttp://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nakamol&month=05-2008&date=12&group=9&gblog=53อ่าน: 421
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
ณ แดนใจ
ตอบเมื่อ: 18-05-2551  21:31 น.
๐ คำเอยเคยเอ่ยอึ้ง........อวลอล
คำหนึ่งกึกก้องจน...........จวบนี้
คำว่าเพื่อนเตือนตน.........ตรึงอยู่
ถอยกลับหลังหลีกลี้........หลบเข้าแดนใจ

๐ ไยใจเราอัดอึ้ง............อึงอวล
ปองใฝ่ฝันรัญจวน...........จิตนั้น
เกินคำเพื่อนจึงตรวน........ตราติด
คิดฝ่าข้ามแนวกั้น...........กีดไว้ไกลทาง

๐ กลางใจใครเคลื่อนคล้อย..ถอยหนี
ถูก-ผิดคิดยินดี-.................ฤ เศร้า
จึงแปรเปลี่ยนวิถี................ถอยห่าง ไปนอ
ขอโทษโปรดเถิดเจ้า...........จักรั้งสายใย

๐ สายใจยังเหนี่ยวไว้...........ห่วงหา
สายโซ่คล้องใจพา..............เห่ไห้
สายใยมั่นยังตรา................ตรึงติด เรานอ
จึงห่วงใยแม้ไร้...................สิทธิ์ซึ้งถึงกัน

...........................................................
 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ศีตะ
ตอบเมื่อ: 18-05-2551  10:24 น.

มิตรภาพจักแน่นแฟ้น..........เสมอเหมือน เดิมแล
ภาพมิตรบ่ลางเลือน.............ลับร้าง
มิตรภาพตราบปีเดือน..........ดูเด่น ดีนา
หากมิตรเคียงธรรมข้าง........ก่อเกื้อกูลกัน........ แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ณ กมล
ตอบเมื่อ: 18-05-2551  21:36 น.
สวัสดีค่ะคุณศีตะ..ขอบคุณค่ะที่มาร่วมสนทนา..

๐ มิตรภาพดุจเลื่อนร้าง.........จางใจ
เคยทักทายเงียบไป..............เปลี่ยนแล้ว
เคยคุยเล่นคำใด..................ดล ห่าง ไปนอ
ฤๅมิตรเลือนเคลื่อนแคล้ว.......เมื่อรู้ใจจริงฯ
 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ณ กมล
ตอบเมื่อ: 18-05-2551  23:33 น.
๐ สบเสน่ห์ทบซ้อน.......ซอนหทัย
ไหวหวั่นพรั่นจิตนัย.......ยะนั้น
ชำแรกแทรกกลางใจ.....ดวงหนึ่ง นางเอย
มิอาจเผยผิว์รั้น..............แหลกนั้นยังทรวง

๐ ปวงกรรมเวรเก่าย้อน.....จรลี
ดลจิตให้ริมี....................รักซ้อน
คลอนคิดมั่นวิถี...............ทางหนึ่ง ลงนอ
พอสติตั้งคิดย้อน.............หยุดรั้งระวังใจ

๐ จึงใจเจ็บจวบช้ำ............ชีวิน
วิญญ์ละลาผกผิน..............ผ่าวร้อน
รอลมล่วงหน่วงวิญญ์.........จมดับ
รอลุกาลกอบช้อน..............ซ่อนช้ำจำจอง

๐ ปองวิถีโศกนั้น.................ควรหรือ
ปองสิ่งอยู่ไกลมือ.................ฤ ใกล้
ปองใจสุขยึดถือ...................ทางซึ่ง ควรนอ
จึงหักใจโศกไซร้...................ซ่อนไว้ในกมลฯ
 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ณ กมล
ตอบเมื่อ: 19-05-2551  00:18 น.
๐ บุญคุณหนุนเนื่องนั้น......นานสมัย
สำนึกตรึกตรองนัย............ห่อนเว้น
ทดแทนเท่าทำไป............ปานเปรียบ ได้นอ
พอละหลีกชั่วเร้น..............เร่งสร้างกรรมดี

๐ ชีวีมีแม่นั้น....................นำทาง
อีกพ่อคอยจัดวาง..............ว่างเว้น
จนเติบใหญ่ปีกกาง............กรายย่ำ ทางนา
พึงนึกคำสอนเน้น..............นบน้อมนำใจ

๐ หลงไกลทางห่างบ้าง.......บางที
บุญบาปเตือนวิถี.................ทบย้อน
ตรองตรึกนึกชีวี..................ควรหลีก ใดนอ
ตรงต่อจิตวิญญ์ซ้อน............แทรกด้วยกรรมดี

ยกมาจากไปวางในบล็อกพี่ชายคนสาธารณะ..ชื่อเรื่อง"ประทีปแห่งธรรม"เห็นว่าเข้ากันพอดีกะช่วงวันแห่งการทำความดีเรยยยย..
 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ศีตะ
ตอบเมื่อ: 19-05-2551  00:33 น.


ผู้คนจรจากร้าง...............ลาหาย
สัพพะธัมม์ล้วนสลาย........ลับแล้
วิสัยโลกคือกลาย............แปรเปลี่ยน
อนิจลักษณ์แท้................ท่วมท้นเทียมไผท.........

ขึงใจตนติดข้อง...............เขตขอบ
โยงยึดสิ่งรายรอบ............เหล่านั้น
ผูกพันมั่นหมายมอบ.........มนัสหมด ดวงแฮ
จึงเจ็บทรวงคราครั้น.........เคลื่อนคล้อยคลาดคลา........


สวัสดีค่ะคุณ ณ กมล
 แจ้งลบ