เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

โคลงสุภาษิตพระนิพนธ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช

 
ยุติธรรม

โคลงสุภาษิตพระนิพนธ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงษ์วรเดช

๏ ยุติธรรมสำหรับผู้....... อิ่มหนำ
อิ่มยศอิ่มทรัพย์สำ....... เร็จแล้ว
อคติห่อนชักนำ....... จิตรหนัก นักแฮ
จึ่งอาจจะรู้แผ้ว....... ผ่องแท้ยุติธรรม

๏ ยุติธรรมสำหรับท้อง....... ธาษตรี
ใครจะว่าไป่มี....... ไป่ได้
แม้ขาดจะกระลี....... ลุกใหญ่ หลวงแฮ
คนต่างคนอยากให้....... แต่ล้วนตนดี ๚

๏ ผู้ใหญ่ไร้เริศร้าง....... ยุติธรรม์
ห่อนใหญ่อยู่นานวัน....... มักล้ม
ผู้น้อยประพฤติผัน....... ผิดจาก ธรรมแฮ
มักจะไม่พ้นก้ม....... เกษเข้าคายาว ๚

๏ ยุติธรรมสำหรับผู้....... มีบุญ
อิกประกอบการญ....... เพิ่มแล้ว
จักคิดสิ่งไรคุณ....... มีชอบ
ประพฤติฉนี้ดั่งแก้ว....... สุกเรื้องรังษี ๚

๏ ยุติธรรมบ่ซื่อตั้ง....... ใจตรง จริงเฮย
คิดแต่โลภงวยงง....... อยากได้
ศักดิสูงชื่อสูงคง....... เหลือต่ำ
จงรฦกบ่อยบ่อยไว้....... ชักให้ใจรอ ๚******************
ที่มาhttp://www.judiciary.go.th/museum/malao/clong.htm
อ่าน: 560
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ