เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ทุกข์ของชีวิต

 
ทุกข์ของชีวิต บุคคลจะมียศใหญ่อย่างไร มีทรัพย์มากเพียงใด มีบริวารล้นหลามอย่างไร ก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่าง ๆ รุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสำราญใจที่แท้จริงได้โดยยาก หรือให้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ ได้ ความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจ คับแค้นใจเพราะเหตุต่าง ๆ ความต้องหนาว ร้อน หิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ ซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ ความถูกกิเลสแผดเผาให้เร่าร้อน ความต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะผลกรรมของตน ความต้องร่วมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้อง การต้องแสวงหาอาหาร การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกัน เหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิ้น ที่มา.. หนังสือหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด อ.วศิน อินทรสระ
***********
ตระหนัก "สัจจ์" ถ่องแท้.....ทันธัมม์ มนุษย์เวียนวนกรรม..........เกลือกเคล้า ขลุกคลุกทุกข์ประจำ.........ประชิด ตลอดนา สัมม์สติตื่นเฝ้า.................รลึกรู้ตามจริง......(ศิตาลี)
อ่าน: 388
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ