เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

จรณะ ในพรรษา ปี ๕๒

 
      เข้าพรรษา หน้าวสันต์ พาฉ่ำชื่น
จิตระรื่น สู่ธัมมา คราหน้าฝน
ประคองจิต กุสลา มาให้ยล
ทิ้งอกุศล จากจิต ชิดทางธรรม

     ใครอยากเริ่ม อยากทำดี ที่ดวงจิต
ใครอยากชิด กุศล ดลสุขล้ำ
ใครอยากเดิน หน้าต่อไป ให้ธรรมนำ
ใครอยากย่ำ ลุยเพิ่ม เติมกุสลา

     มาสำรวม กายา วาจา จิต
มาสำรวม ชีวิต ทิ้งตัณหา
มาสำรวม ในเสขปฏิปทา
มาสำรวม ทั้งพรรษา ในสิ่งดี

     เริ่มจากก่อ สัทธาใน ไตรรัตนะ
อธิษฐานไว้ ว่าจะละ อกุศลนี่
แล้วก็เริ่ม กระทำกัน ในทันที
ตั้งจิตที่ ทำความดี ที่ควรทำ

     พรรษานี้ มาเริ่มวัตร ปฏิบัติชอบ
เริ่มต้นกอบ โกยกุศล ดลทางสัมม์
จะเริ่มจาก ปฏิบัติใน “จรณะธรรม”
แล้วค่อยนำ ท่านได้รู้ สู่ "วิชชา"


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
อ่าน: 602
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
หิ่งห้อยน้อย
ตอบเมื่อ: 17-07-2552  21:17 น.
ขอลองจัดใหม่นะคะ เพราะทำให้เสียอรรถรสทางกวี และนัยแห่งธรรม เจ้าค่ะ      ดูกรมหานามะ อริยะ สาวกใน ธรรมวินัยนี้ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ เป็นผู้ที่ ประมาณใน โภชนา      ประกอบด้วย ความเพียร วิริยะ ประกอบด้วย สัปปุริสะฯ ละกังขา เจ็ดประการ เป็นธรรม ของกัลยาฯ ครบสิบห้า ที่ฌาน ญาณมุนี      เป็นผู้ที่ ได้รูปฌาน ที่ประเสริฐ ทิฏฐธรรม อันเลิศ บรรเจิดศรี เป็นที่อยู่ ของจิต พักฌานนี้ และนี่คือ จรณะที่ ควรกระทำ
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
หิ่งห้อยน้อย
ตอบเมื่อ: 16-07-2552  00:15 น.
     ดูกรมหานามะ อริยะ สาวกใน ธรรมวินัยนี้ ถึงพร้อมด้วยศีล คุ้มครองทวาร ในอินทรีย์ เป็นผู้ที่ ประมาณใน โภชนา      ประกอบด้วย ความเพียร วิริยะ ประกอบด้วย สัปปุริสะฯ ละกังขา เจ็ดประการ เป็นธรรม ของกัลยาฯ ครบสิบห้า ที่ฌาน ญาณมุนี      เป็นผู้ที่ ได้รูปฌาน ที่ประเสริฐ ทิฏฐธรรม อันเลิศ บรรเจิดศรี เป็นที่อยู่ ของจิต พักฌานนี้ และนี่คือ จรณะที่ ควรกระทำ
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ


แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
หิ่งห้อยน้อย
ตอบเมื่อ: 13-07-2552  14:52 น.
จรณะ ๑๕ คือ เสขปฏิปทา พรรษานี้ มาเริ่มวัตร ปฏิบัติชอบ เริ่มต้นกอบ โกยกุศล ดลทางสัมม์ จะเริ่มจาก ปฏิบัติใน “จรณะธรรม” แล้วค่อยนำ ท่านได้รู้ สู่วิชชา จรณะ คือ ปฏิปทา ข้อปฏิบัติ ประพฤติ วัตร ฝึกฝนตน พ้นตัณหา สิบห้าประการ เพื่อเป็นทาง สู่วิชชา เชิญท่านมา น้อมปฏิปทา พาสุขพลัน เสขะ คือ ผู้ยัง ต้องศึกษา เพราะยังอยู่ ในมัคคา อรหันต์ นั่นหมายถึง อริยชน ทั้งเจ็ดนั้น เดินตามกัน ในทางละ ตามพระศาสดา ปฏิปทา คือ ทางดำเนิน หรือปฏิบัติ จัดเป็นวัตร ที่กระทำ นำศึกษา จรณะ คือ เสขปฏิปทา พระศาสดา ทรงอนุโมทนา กับพระอานนท์
เจริญในธรรมเจ้าค่ะ
แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
ศิตาลี
ตอบเมื่อ: 13-07-2552  11:07 น.
สวัสดีค่ะท่านแม่หิ่งห้อยน้อย ขอบพระคุณค่ะที่นำธรรมมาฝากสำหรับช่วงเข้าพรรษานี้ สาธุค่ะ
เข้าพรรษาวสันต์วันพราวเพริศ วาระเลิศประกอบคุณบุญเย็นฉ่ำ รลึกน้อมพระตรัยรัตน์ขจัดระกำ ตั้งจิตนำกุสลารักษาตน รักษาศีลพิสุทธิ์ผ่องผุดผาด รักษ์กายใจสะอาดปราศอกุศล อัฐมรรคครรลองไร้หมองมน บังเกิดผลดลสุขทุกข์ไม่มี
ขอทุกท่านเจริญในธรรมอันยิ่งค่ะ สาธุค่ะ ***รูปภาพที่ท่านนำลิงค์มาวาง ทางธรรมะไทยบล็อกรูปไว้ จึงไม่แสดงผลค่ะ***
 แจ้งลบ
 
คำตอบที่: -1
หิ่งห้อยน้อย
ตอบเมื่อ: 12-07-2552  16:51 น.

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

     ในพุทธคุณ ทั้งเก้าประการ จารไว้ว่า
พระศาสดา ผู้เป็น พระอรหันต์
ตรัสรู้เอง โดยชอบ กอบสัทธรรม์
ถึงพร้อมสรรพ์ ด้วยวิชชา และจรณํ (จะระนัง)

     ธ เป็นผู้ เสด็จไป แล้วด้วยดี
ทรงรู้แจ้ง โลกที่ มิเคยยั้ง
ฝึกบุรุษ ผู้ควรฝึก ด้วยพลัง
ไม่มีใคร ผู้ใดหยั่ง ได้เท่าทัน

     เป็นศาสดา ของเทวา และมนุษย์
จิตบริสุทธิ์ เป็นผู้ตื่น ชื่นสุขสันต์
เบิกบานยิ่ง สว่างกว่าสรวง ดวงตะวัน
พระทรงธรรม์ จำแนกธรรม สอนเวไนยฯ

     เหล่านี้คือ พุทธคุณ เก้าประการ
ควรสืบสาน สร้างเป็น อุปนิสัย
น้อมระลึก พุทธคุณ ของภูวไนย
เพื่อน้อมใส่ ในหทัย เป็นเกราะธรรม

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

แจ้งลบ