เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ยอดพระนักสู้

 
 

สมัยหนึ่งพระปุณณะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า เพื่อขอรับโอวาทแล้วจะได้หลีกเร้นออกปฏิบัติธรรม ตามโคนไม้ เรือนว่างหรือสถานที่อันควรแก่การปฏิบัติธรรมต่อไป

พระพุทธเจ้าทรงให้โอวาทว่า "ปุณณะ มีรูปที่รู้ได้ด้วยจักษุ อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่รักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดอยู่แล ถ้าภิกษุเพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ ด้วยความติดใจในรูปนั้น นันทิย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ ผู้เพลิดเพลิน พูดถึง ดำรงอยู่ด้วยความติดใจในรูปนี่เพราะนันทิเกิด เราจึงกล่าวว่า ทุกข์เกิดแล้วนะปุณณะฯ"

ต่อจากนั้น พระองค์ก็ได้ทรงสอนถึงความติดในเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ตามลำดับ จนกระทั้งพระปุณณะเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้ว

พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงถามว่า "ปุณณะ เมื่อเธอได้รับโอวาทย่อ ๆ จากเราแล้วเธอจะไปบำเพ็ญเพียรที่ชนบทแห่งไหน?"

"กระผมจะไปอยู่สุนาปรันตชนบทขอรับ"

ปุณณะ ชาวสุนาปรันตะ ดุร้ายหยาบช้านัก ถ้าเขาด่าเธอแล้วเธอจะทำอย่างไร"

"ถ้าเขาด่ากระผมจะทำในใจว่า ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยฝ่ามือ"

"ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือละ ปุณณะ ?" "ถ้าเขาตีด้วยฝ่ามือก็ยังดี ที่เขาไม่ขว้างด้วยก้อนดิน"

 "ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาขว้างด้วยก้อนดินก็ยังดีที่เขาไม่ตีด้วยท่อนไม้"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาตีด้วยท่อนไม้ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยศาสตรา"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตราละ ปุณณะ ?"

 "ถ้าเขาฆ่าด้วยศาสตรา ก็ยังดีที่เขาไม่ฆ่าด้วยอาวุธอันคม"

 "ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคมละ ปุณณะ ?"

"ถ้าเขาฆ่าด้วยอาวุธอันคม กระผมก็จักคิดว่า เขาฆ่าให้เราตายก็ยังดี ที่เราไม่ต้องไปวานคนอื่นให้ช่วยฆ่า"

"ดีละ ปุณณะ เธอใช้ความอดทนและความสงบเสงี่ยมมองภัยของชีวิตในแง่ดี

ถ้าอย่างนี้เธอจะอยู่กับชาวสุนาปรันตะได้แน่ ๆ"

ด้วยอุบายดังที่กราบทูลพระพุทธเจ้าของท่านปุญณะนี้เอง

เมื่อท่านเดินทางไปจำพรรษากับชาวสุนาปรันะในปีนี้

ท่านจึงชนะน้ำใจชาวบ้านผู้ดุร้ายหมู่นั้น อย่างราบคาบ

ท่านปุณณะกลายเป็นพระขวัญใจของหมู่บ้านสุนาปรันตะไปโดยเราอันรวดเร็ว

แต่น่าเสียดายที่ท่านอายุสั้นนัก ในพรรษานั้นนอกจากท่านจะแสดงธรรมไปโปรดชาวบ้านเป็นประจำแล้ว

ท่านยังเร่งความเพียรในกิจส่วนตัวของท่านตามที่ได้รับพุทโธวาทมา

ในพรรษานั้นนอกจากท่านจะสำเร็จกิจเป็นพระอรหันต์แล้ว

ท่านก็ได้ดับขันธ์อย่างสงบเสงี่ยมพระอริยเจ้าทั้งหมดด้วย

 

อ่าน: 336
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
poopa
ตอบเมื่อ: 16-07-2552  18:17 น.
สาธุเจ้าค่ะ ชอบพระสุตรเรื่องปุณโณวาทสูตรนี้มากเจ้าค่ะ ^^
 แจ้งลบ