เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

กรรมกับเจ้าพิธี

 ด้วยความรักตัวกลัวภัยหลอมรวมกับโมหะของมนุษย์
มนุษย์จึงมักพากันหลงวนอยู่ที่ปลายเหตุ
มองไม่เห็นต้นเหตุแห่งกรรม
มนุษย์เป็นอันมากก็ถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้บ้าง
อาราม และรุกขเจดีย์บ้าง เป็นสรณะที่พึ่ง

และเจ้าพิธีทั้งหลายอาศัยจุดอ่อนนี้เป็นช่องทางทำมาหารับประทานกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

มีเงินมากก็พิธีมาก
บาปกรรมที่กระทำก็ว่าไถ่ถอนได้
แม้แต่สวรรค์ก็ยังพากันเชื่อว่าซื้อได้
มีวัดบางแห่งเสนอขายสวรรค์เป็นชั้น ๆ ตามกำลังทรัพย์ด้วยซ้ำไป

เสียดายแทนคนที่หลงเชื่อ โดยเฉพาะชาวพุทธ
ได้เกิดมาใต้ร่มเงา "ธรรมะ"
ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาด้วยอภิมหาปัญญาของพระองค์
หากประจักษ์ในแก่นธรรมแม้นเพียงเสี้ยวธุลี สุขสงบก็ไม่ยากที่จะพบพานด้วยตัวเองไม่ต้องตามล้างตามแก้กรรมที่ปลายเหตุ เหมือนที่นิยมทำกันสมัยนี้
ไม่ต้องร่านร้อนเที่ยวเสาะหาเจ้าพิธี
ไม่ต้องจ้างวานให้ใครอื่นคอยแก้ไขเสดาะเคราะห์ เสดาะกรรมโดยใช้รูปแบบพิธีกรรมนานา

อกุศลกรรมที่ทำมาแล้ว กองท่วมหัว
อกุศลกรรมปัจจุบันก็ยังทำต่อ
แล้วจะให้เจ้าพิธีที่ไหนแก้ไขให้เล่า?!
ตราบที่ตนยังไม่หยุด "ทำชั่ว"

หากจะใช้ตรรกะ หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง ใช้สมองตรองด้วยเหตุผล ก็น่าจะคิดออก

หลาย ๆ คน แม้ว่าจะคิดได้
แต่การระงับ กาย วาจา ใจ ของตนให้หยุดประพฤติชั่ว ช่างยากเย็นนัก
เพราะความ "ชั่ว" ทำได้ง่ายกว่าปอกกล้วยแล้วโยนเปลือก
เชื้อชั่วซ่านอยู่ในกระแสเลือด ครอบงำจิตใจบอดมืดซะแล้ว!

เหมือนคนเคยใหญ่เคยโตบางคน
มีทั้งเงิน ทั้งอำนาจ และอิทธิพลกลไกรัฐ แต่ใช้มันในทางที่ผิด
ไร้คุณธรรมกำกับจิตกำกับใจ
ชะตาชีวิตก็ปลิดปลิวไปตามกรรมชั่วที่ตนสั่งสมไว้

ตัวเองทำชั่ว รวมหัวกับพรรคพวกที่ทำชั่วเหมือน ๆ กัน หรือร่วมกันทำชั่ว
เฮโลเป็นหมู่คณะ เห็นดีเห็นงาม ยินดีในความชั่วนั้น...ปานฝนตกขี้หมูไหล
ธาตุเดียวกันไหลไปกองรวมกัน...ปานนั้น
ดังที่พระพุทธองค์แสดงไว้ใน "จังกมสูตร" ว่า..


"สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี ย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ แม้ในอดีต-ปัจจุบันและอนาคต ฯ"
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย)


ครั้นแล้วเมื่อความชั่วที่ทำไว้ส่งผล
ก็กลับพากันโวยวายแทนที่จะสำนึก...
...ตะแบงหาวิธี ทั้งเล่ห์กลมนตราเพื่อให้ตนพ้นจากการต้องรับวิบากผลนั้น
ทำได้ทุกอย่างทั้งที่ลับและที่แจ้ง...
ทั้งแบบที่เป็นรูปวัตถุด้วยอำนาจเงิน เส้นสายอิทธิพล และไสยศาสตร์อำนาจลี้ลับ

"เงิน" กลายเป็นเครื่องมือไว้สยบอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย..
แม้กระทั่งบาป-บุญ

"คนทำชั่ว" จึงไม่เกรงกลัว ไม่เคารพกฏแห่ง "กรรม" ในมิติที่ควรเป็น
โกงกิน ผิดศีลผิดธรรม ทำทุกอย่างได้เพื่อ"เงิน"
แล้วก็ค่อยเอาเงินนั้นซื้อทาง หนีคุก หนีนรก...ในสังคมปัจจุบัน

วิปลาสแล้ว!

ภาพ..อินเตอร์เน็ต

อ่าน: 423
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ