เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

ทุพพลผู้ท้นทุกข์...อวลปฏิฆะ

 

เสียงรำพันคร่ำพื้น..............พสุธา สลดแฮ
ผองแผกชนไปมา..............บ่อนหล้า
จะสืบเสาะเราะหา.............หนเหตุ ใดนอ
ยามจิตยังไขว่คว้า..............แขวะข้องโลกัย

เสียงรำพันอันล้นท้นท่วมหล้า
ชนผู้ท่องโลกาซุกอาศัย
จะสืบสาวสาเหตุแห่งเภทภัย
อนุสัยใหม่-เก่า? รุมเร้าทวี


รูปรสเสียงกลิ่นไคล้..........คลุกคลี
สัมผัสสรรพวิถี.................ทบท้น
โรมรุกปลุกพละพลี...........ผุดพล่าน จิตแฮ
จึงวัฏวนเวียนด้น................แด่นโต้โอฆะ

ไคล้รูปรสกลิ่นเสียงสำเนียงเร้า
สัมผัสเคล้าเย้ายวนมวลผัสสะ
ใจพะวงหลงจริตชิดราคะ
กี่วัฏฏะวนย้อนบ่อนโอฆา


กามกิเลสเหตุให้..............ระเห็จหา
สืบรหัสอันคลับคลา.........ว่าคล้าย
ปานโดนเวทย์มนตรา........เสกเป่า
พรางพร่าอวิชชาป้าย.........แปร่งเพี้ยนพิศวง

กามกิเลสเหตุปัจจัยให้กำหนัด
สืบรหัสรัดร้อยคล้อยเคลิ้มหลง
ปานโดนเวทย์เสกเป่าซึมเซาลง
อวิชชาคงแผ่ข่ายอุบายพราง


รูปธรรมเย็นเยียบ-ร้อน............ฤๅราง
แข็ง-อ่อน,ชัดเจน,จาง,............จัดจ้าน
ปรุงเติมแต่งสีพลาง.................แพรวเพริศ
อัตภาพภวะสะท้าน...............สืบสร้างอุปาทานกลัด

รูปธรรมเย็นร้อนแข็งอ่อนสลับ
ปรุงแต่งปรับจับต้องมองเด่นชัด
ภาวะภาพตัวตนกล่นเกลื่อนอัต
อันรึงรัดรวบจิตติดอุปาทาน

 

รักชังอคติต้อง....................ตรมนาน นักแฮ
ฝังลึกกมลมาน...................มากนั้น
อกุศลส่อประสาน..............ดาลปฏิ- ฆะเฮย
กำสรดขณะกาลครั้น...........เคียดข้องภยสมัย

ยังจมกองผองอารมณ์ตรมตริ
อีกอคติรักชังประดังใคร่
อกุศลกล่นจิตพิษเผาใจ
กำสรด"นัย" ขณะปฏิฆะอวล
อ่าน: 365
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ