เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

วันมาฆบูชา ๒๕๕๓ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท..

 

 พุทธศาสนิกชนจงหมั่นทำดีเว้นชั่ว

 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ความว่า

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ เมื่อ ๒,๕๙๘ ปีมาแล้ว จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ในท่ามกลางพระอรหันตขีณาสพ ๑,๒๕๐ รูป เพื่ออัญเชิญไปเป็นหลักในการประกาศพระพุทธศาสนาแก่โลก ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ

การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง
การทำบุญกุศลทุกประการ
และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง

 "หัวใจพระพุทธศาสนาก็เปรียบเช่นหัวใจเราท่านทั้งหลาย แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายก็จะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกัน ไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความบอบช้ำแสนสาหัส ถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ พร้อมกันนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะสิ้นความสวัสดี แม้ไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น ก็จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชาวันนี้เถิด มหามงคลก็จะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร"

ที่มา...ทีนิวส์

 

 สถานที่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดศูนย์จริยศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๓๓ ว่า ศน.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต แบ่งเป็นส่วนกลาง และภูมิภาค

โดยในส่วนกลางจัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ ก.พ. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๖-๒๘ ก.พ. และที่วัดยานนาวา ในวันที่ ๒๘ ก.พ.

สำหรับในส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาตามที่แต่ละจังหวัดทั่วประเทศ

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเวียนเทียน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ ๒๘ ก.พ.นี้ด้วย

ที่มา..ASTVผู้จัดการออนไลน์

อ่าน: 535
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ