เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

รั ฐ ช า ติ..ประชาธิปไตย!?!

 
รัฐชาติขาดราก        ยากยืนยง
ลืมตัวลืมตนหลง        สงสัย
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์        บรรพไทย
คุโณปการไซร้        ไม่จดจำ

ถดถอยลอยเลื่อน        ตามเดือนปี
ด้อยศักดิ์และสิ้นศรี        ความดีต่ำ
ล่าไล่ไขว่คว้าหา        อารยธรรม
แค่นคารมจมจำ        เพียงตำรา

วัตถุรุ่งเรือง        เมลืองมลัง
จิตใจคนถอยหลัง        พร้อมคลั่งบ้า
ยิกยิกเร่งเคร่งเครียด        เบียดบีฑา
เพื่อเงินตราธนบัตร        กำหนัดนัย

สิ่งใดควรถนอม        ทะนุรักษ์
ตาลปัตรหาญหัก        เสือกผลักไส
สิ่งใดชั่วประพฤต        ิกลับยึดไว้
สรณะแห่งหัวใจ        .อะไรเหลือ?

ลัทธิโน่นนี่        มีซ้ายขวา
ทุนนิยมโลกา        ว่าวัฒน์เกื้อ
ประชาธิปไตยกาก        สากกระเบือ
จึงต้องแล่แถเนื้อ        เพื่อแย่งชิง!

ศิตาลี

อ่าน: 279
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ