เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

วิสาขมาส ปี ๒๕๕๓

 
วิสาขมาสแพร้ว        พิสุทธิ์
ศาสนิกชนชาวพุทธ        นบน้อม
วันประสูติมหาบุรุษ        วันตรัส รู้เอย
วันปรินิพพานพร้อม        พระผู้จอมมุนี

วันวิสาขบูชาปี ๒๕๕๓ นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๘ เดือนพฤษภาคม (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)

คำว่า "วิสาขะ" หรือ "ไพศาขะ" แปลว่า "เดือนหก" ข้างจันทรคตินิยมเรียกว่า "วิสาขมาส" หรือ"ไพศาขมาส"

วันเพ็ญเดือน ๖ นี้ ตามกำหนดตรงกับวันวิสาขบูชาของพิธีทางศาสนา บางปีก็ไม่แน่นอน เพราะบางทีมีอธิกมาส จึงจำเป็นต้องเลื่อนไปทำพิธีในกลางเดือน ๗

วันวิสาขบูชา นี้เป็นวันสำคัญที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน พร้อมในวันเดียวกันคือตรงกับวันเพ็ญเดือนหก จึงนอกจากจะเรียกว่าวันวิสาขแล้ว ยังเรียกว่าวันพระพุทธเจ้าอีกด้วย

เป็นประเพณีนิยมของชาวไทย เนื่องในการบูชาและทำพิธี ซึ่งมีมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

อ่าน: 405
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ