เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนทหาร ท่าน้ำเกียกกาย

 


ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ถนนทหาร หมู่ที่ ๑๔ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐.

เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ราวปี พ.ศ. ๒๓๐๐ ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกชื่อวัดนี้ว่า วัดแก้วฟ้าบน หรือวัดปากคลองบางซื่อ ซึ่งเรียกตามสถานที่ตั้งวัดปากคลองบางซื่อ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านทิศตะวันออก

 

 

แม้ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏิ เพราะได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีเอกสารฉบับหนึ่งกล่าวถึงวัดแก้วฟ้าไว้ว่า ชาวจีนล่ำซำได้ขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับทางวัด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ในอุโบสถ

 

 

แต่เดิมนั้นอุโบสถอยู่ห่างตลิ่งมาก แต่น้ำเซาะพังมาทุกปี ประมาณอีกสามวาจะพังถึงกำแพงอุโบสถ และพระเจดีย์แปดทิศหน้าอุโบสถก็จวนจะพังลงแม่น้ำอยู่แล้วเช่นกัน ส่วนที่ธรณีสงฆ์ซึ่งอยู่ติดกับที่ของจีนล่ำซำนั้น เดิมก็กว้างขวางมากและพังลงไปทุก ๆ ปี พระอธิการคล้ำ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในวัดได้พิจารณาเห็นว่า ที่ธรณีสงฆ์แปลงนั้นอยู่นอกเขตคูวัด เป็นที่ป่าช้าเก่ารกร้าง และไม่มีผลประโยชน์สิ่งใด เป็นที่โรงเลื่อยไม้ไทยและด่านป่าไม้ในปัจจุบัน จึงได้นำที่ดินแปลงนี้แลกกับที่ของจีนล่ำซำซึ่งเป็นสวนผลไม้อยู่ตรงอุโบสถปัจจุบัน และจีนล่ำซำได้ถวายเงินให้แก่วัดอีก ๘๐๐ บาท กับได้ถวายไม้ขอนสักช่วยในการสร้างอุโบสถอีกด้วย

วัดแก้วฟ้าจุฬามณี มีพระพุทธศิริไอย์ศวรรย์ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด ซึ่งเดิมประดิษฐานในอุโบสถหลังเก่า ปัจจุบันอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วิหารด้านซ้ายมือทางเข้าวัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือพระรัตนเมธี ฉายา กมฺมสุโภ และดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะเขตบางซื่อ และหัวหน้าพระวินยาธิการคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

ขณะนี้ทางวัดแก้วฟ้าจุฬามณี โดยดำริของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธี ได้จัดสร้างธรรมเมกขสถูป โดยชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพื้นที่ชั้นล่างจัดให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณ ๑๐๐ คน ซึ่งบัดนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงเห็นสมควรจัดโครงการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมขึ้น จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเข้าร่วมโครงการ

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อที่ พระศุภชัย เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๕๖-๔๙๓๙, อีเมล hs1kgn@hotmail.com.

 

 

อ่าน: 2,918
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ