เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

คุณค่า "มรรควิธี..วิถีพุทธฯ"

 

วางพื้นฐาน"ความเห็นให้ถูกต้อง"
ท่วงทำนอง งดงาม ตามวิถี -
ของชาวพุทธ ประจักษ์ มรรควิธี
เริ่มต้นดี งามครัน ด้วย"ปัญญา"

"ความคิดชอบ" ส่งเสริม ร่วมเติมต่อ
ละเอียดลออ ละไม ในท่วงท่า
"ดำริชอบ" ตอกย้ำ ช่วยนำพา
เริ่มมรรคา ถูกตรง ไม่หลงทาง

"วาจาชอบ" ดีงาม ตามที่คิด
สุจริต จากใจ ไม่หม่นหมาง 
ทุจริต ผิดทำนอง ต้องละวาง
วจีสร้าง สานรัก-สามัคคี

ทุกการ "กระทำชอบ" ประกอบกิจ
หากการใด ทุจริต คิดหลีกหนี
"อาชีพชอบ" กระทำ แต่กรรมดี
พร้อมด้วย กาย-วจี มี "ศีล"วัตร 

"เพียรชอบ"มิ เผลอพลั้ง ระวังจิต
เลือกถูก-ผิด มิหลง ตรงพิกัด
"สติชอบ" ปัจจุบัน มั่นคงชัด
เพื่อกำจัด "ประมาท" ไม่พลาดพลั้ง

"ตั้งใจชอบ" คงมั่น ควั่นสายใย
ฝึกจิตใจ ดีงาม ตามที่หวัง
จิตตั้งมั่น ล้ำเลิศ เกิดกำลัง
รวมเป็นพลัง "สมาธิ - สติ"มา

"มัชฌิมา ปฏิปทา" ท่านว่าไว้
บทสรุป ลงใน "ไตรสิกขา"
จำแนก"ศีล สมาธิ ปัญญา"
คือ"คุณค่า มรรควิธี..วิถีพุทธฯ"

 

ขอขอบคุณ คุณออกัสแมน เจ้าของบทกวี

http://www.oknation.net/blog/Augustman/2010/06/26/entry-1

อ่าน: 392
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ