เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

เล็งสถาปนา 6 ก.พ.เป็นวันมวยไทย ยก "พระเจ้าเสือ" เป็นพระบิดา

 

วธ.เล็งสถาปนา 6 กุมภาพันธ์ เป็น “วันมวยไทย” วันสำคัญของชาติ เพื่อยกย่องสมเด็จพระเจ้าเสือ พระบิดาแห่งมวยไทย ขณะที่ กวช.สภามวยไทยโลก สมาคมมวยไทยฯ หนุนเต็มที่ ชี้ จะเป็นสัญลักษณ์ให้คนรุ่นหลังได้จดจำ และเห็นความสำคัญของมวยไทยเอกลักษณ์ของชาติ
      
วันนี้ (21 เม.ย.)นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน มวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2553 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ สวธ.ได้ร่วมกับสภามวยไทยโลก และสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นควรว่าจะต้องสถาปนา “วันมวยไทยแห่งชาติ” ขึ้น โดยใช้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทยเป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญ และจะได้จดจำว่า มวยไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
 
นายนิพิฏฐ์ กล่าวต่อว่า สวธ.จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้พิจารณาเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งที่ประชุม กวช.มีมติเห็นชอบ ให้มีการสถาปนาวันมวยไทย ขึ้นโดยให้ตัดคำว่า แห่งชาติออก เนื่องจากคำว่า มวยไทย ก็แสดงถึงชาติไทยอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำว่าแห่งชาติต่อท้าย ในขณะเดียวกัน สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ ได้แจ้งต่อ วธ.ว่า ที่ประชุมมวยไทยสู่โอลิมปิก มีความเห็นว่า ประเทศไทยควรจะสร้างสัญลักษณ์ ว่า มวยไทยเป็นของชาติไทย และเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก โดยต้องมีการสถาปนาวันมวยไทยขึ้น และเมื่อมีการสถาปนาแล้วจะมีการเฉลิมฉลองในประเทศสมาชิก 128 ประเทศทั่วโลก
      
"การสถาปนาวันมวยไทย เราจะยึดตามวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าเสือ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2245 เนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย ทำให้มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งยังทรงผลักดันการชกมวยไทยให้เป็นที่แพร่หลายจนมีระบบการคัดเลือกชายฉกรรจ์มาฝึกมวยไทยในราชสำนึก และทรงเป็นพระอาจารย์ด้วยพระองค์เอง ส่งผลให้ในยุคนั้นมีนักมวยที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น นายขนมต้ม พระยาพิชัยดาบหัก จึงทำให้ทุกหน่วยงานเห็นว่า ควรยกย่องเทิดทูนพระองค์ในฐานะพระบิดาด้านมวยไทย และสถาปนาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปีให้เป็นวันมวยไทย เพื่อระลึกถึงพระเจ้าเสือและจดจำว่า มวยไทยมีต้นตอมาอย่างไรด้วย" นายนิพิฏฐ์ กล่าว
      
รมว.วธ.กล่าวอีกว่า การสถาปนาวันมวยไทยได้ผ่านความเห็นชอบจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทย ผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยสายต่างๆ กรมศิลปากร และราชบัณฑิตยสถาน เมื่อกวช.ได้เห็นชอบแล้ว ตนในฐานะ รมว.วธ.จะนำเสนอเรื่องนี้ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยคาดว่า จะนำเสนอได้ภายในสัปดาห์หน้า” รมว.วัฒนธรรม กล่าว...

ที่มา : http://www.manager.co.th

อ่าน: 151
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ