เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

เพราะกรรมเป็นปัจจัย...

 

ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ ทุกข์ทั้งหมดย่อมเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย,
ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ย่อมไม่มี เพราะการดับแห่งกรรมทั้งหลาย.

อรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค มาติกา

อ่าน: 186
   แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ