เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

เห็นจักรนั้นเป็นประหนึ่งดอกบัว

 

..เรื่องมีอยู่ว่า...

 นายมิตตวินทุกะถูกมารดากล่าวว่า ลูกเอ๋ย วันนี้เจ้าจงรักษาอุโบสถฟังธรรมที่วัดตลอดทั้งคืนเถิด แม่จะให้เจ้าพันหนึ่ง

ด้วยความอยากได้ทรัพย์จึงสมาทานอุโบสถไปวัด หมายใจว่าที่ตรงนี้ปลอดภัย จึงหลบเข้าไปนอนอยู่ใต้ธรรมาสน์ หลับไปตลอดทั้งคืน (รุ่งเช้า)ก็กลับบ้าน
 
ฝ่ายมารดาต้มยาคูไว้ แต่เช้าตรู่ เสร็จแล้วก็ยกเข้าไปให้ นายมิตตวินทุกะดื่มยาคูทั้งๆ ที่ยังกำเงินพันไว้

ต่อมาเขามีความคิดขึ้นว่าจะรวบรวมทรัพย์ ก็เลยคิดอยากจะไปค้าขายทางเรือเดินทะเล ทีนั้น มารดาห้ามเขาไว้ว่า "ลูกเอ๋ย ในตระกูลนี้มีทรัพย์อยู่ถึง ๔๐ โกฏิแล้ว อย่าไปเลย"
 เขาไม่เอาใจใส่ต่อคำขอร้องของมารดา ขืนจะไปให้ได้ มารดาจึงยืนขวางหน้าไว้ เขาโกรธมารดาว่า แม่นี่มายืนขวางหน้าเราได้ จึงเตะมารดาล้มลง แล้วเดินข้ามไป
 
มารดาลุกขึ้นกล่าวว่า ลูกเอ๋ย เจ้าคงจะสำคัญว่า ทำกรรมเห็นปานนี้ในคนที่เป็นแม่อย่างเรา แล้วเดินทางไป จักมีความสุขในที่ที่ไปถึง
 
เมื่อนายมิตตวินทุกะลงเรือไป ถึงวันที่ ๗ เรือก็หยุด (ขึ้นมาเฉยๆ) คนทั้งหลายที่ไปในเรือ เหล่านั้นพากันกล่าวว่า ในเรือลำนี้มีคนบาปอยู่เป็นแน่ จงจับสลากกันดูเถิด เมื่อจับสลากกันก็ตกอยู่แก่นายมิตตวินทุกะนั่นเองถึง ๓ ครั้ง คนเหล่านั้นก็เอาเขาลงแพ ลอยไปในทะเล
 
เขาไปถึงเกาะแห่งหนึ่งเสวยสมบัติอยู่กับพวกนางเวมานิกเปรต เมื่อเปรตพวกนั้นบอกว่า อย่าไปต่อๆ ไปอีกเลย ก็กลับมองเห็นสมบัติ (ข้างหน้า) เป็นสองเท่าอยู่ร่ำไป จนกระทั่งได้พบสัตว์ตนหนึ่งมีจักรคม (พัดผันอยู่ที่ศีรษะ)
              
เขาเห็นจักรนั้นเป็นประหนึ่งดอกบัว จึงกล่าวกับสัตว์ตนนั้นว่า นี่แม่ท่านจงให้ดอกบัวที่ท่านประดับอยู่นี้แก่ข้าพเจ้าเถิด สัตว์นั้นกล่าวว่า นายเอย นี่มิใช่ดอกบัวดอก นี่มันจักรคม เขากลับพูดว่า ท่านหลอกข้าพเจ้า, ดอกบัวทำไมข้าพเจ้าจะไม่เคยเห็น ดังนี้แล้วกล่าวต่อไปว่า ท่านลูบไล้จันทน์แดงอยู่แล้ว ไม่อยากจะให้ดอกบัวเครื่องประดับแก่ข้าพเจ้า
 
สัตว์ตนนั้นคิดว่า บุรุษผู้นี้คงจะได้ทำกรรมอย่างเดียวกับที่เราทำ จึงอยากจะเสวยผลกรรมนั้น

 ครั้นแล้ว จึงกล่าวกับนายมิตตวินทุกะว่า เอาเถิด ข้าพเจ้ายกให้ แล้วเหวี่ยงจักรไปบนศีรษะของเขา
              
ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า...
                        

 ได้สี่แล้วอยากได้แปด ได้แปดแล้วอยากได้สิบหก 
 ได้สิบหกแล้วอยากได้สามสิบสอง จึงต้องมาทูนจักรไว้ 
  คนที่ถูกความอยากเล่นงานเอา จักรกำลังหมุนอยู่บนหัว

 

ที่มา..อรรถกถา ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค สังคีติสูตร

อ่าน: 95
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ
คำตอบที่: -1
ศิตาลี
ตอบเมื่อ: 13-10-2554  00:12 น.

ตามืดมัวพร่าแม้ มองจักร
เป็นดอกบัวก็ชัก อยากได้
จิตละโมบจึงมัก เห็นผิด
จักรอาจกุดหัวไซร้  ฉะนี้นี่เอง..

 

 แจ้งลบ