เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
ภูมิภาคทั่วไป

อัปปมาทะ....

 

 

...ความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือ ความเพียรที่มีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่ การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติปฏิบัติและการกระทำทุกอย่าง ระมัดระวังตัว ไม่ยอมถลำไปในทางเสื่อม แต่ไม่ยอมพลาดโอกาสสำหรับความดีงามและความอันจะต้องรับผิดชอบ ไม่ยอมปล่อยปละละเลย การทำการด้วยความจริงจัง รอบคอบและรุดหน้าเรื่อยไป

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)ธรรม..
คือกรรมกง วงวัฏฏ์ สัตว์วนว่าย
ผลกรรมผาย คืนกลับ ต้องรับผล
ทำดีแล้ว ไม่แคล้วดี ศรีแก่ตน
โฉดชั่วฉล ดลชั่วแน่ แค่ช้า-ไว..

โลก..
ในสังคม มนุสมนา คณาหมู่
หากไม่รู้ เลือกถูกผิด จิตเหลวไหล
ต่างก็เพียร ก่อ"อกุศล"อึงอลไป
จักบรรลัย กระเทือนกระทบ..ครบวงจร..

 กฏ..
จึงกฏหมาย ต้องเข้มแข็ง แรงศักดิ์สิทธิ์
เพื่อคน"ผิด"รับโทษพอ..มิย่อหย่อน
"ยุติธรรม" ต้นกระบวน..มิรวนคลอน
สู่ขั้นตอน...สามชั้นศาล..ท่านพินิจ..สถิตยุติธรรม

 

อ่าน: 233
  แจ้งลบ
ตอนนี้ ส่วนกระดานพูดคุยในเว็บไซด์สยามของเรา อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปิดการโพสต์คำถามใหม่ไว้ชั่วคราว ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
ขอขอบพระคุณ