เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๑

การปกครองของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น ๒ ระยะคือระยะแรกตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) จนถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ระยะหลังคือสมัยปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา การปกครองทั้งสองระยะได้รับรูปแบบมาจากทั้งสุโขทัยและเขมร...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 02-08-2549  12:07    อ่าน: 7,312
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๗
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๗

นับตั้งแต่สิ้นรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัยเริ่มปรากฏความอ่อนแอขึ้น สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทได้ทรงพยายามใช้ศาสนาพุทธเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้างอาณาจักรให้มั่นคงขึ้นได้บ้างแต่หลังจากนั้นสถานะการณ์ทรุดหนักลง สาเหตุที่ทำให้อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลงจนสิ้นสุดโดยถูกรวมเข้าไว้กับอาณาจักรศรีอยุธยา น่าจะเป็นเพราะปัจจัยต่อไปนี้...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 31-07-2549  23:17    อ่าน: 15,725
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๖
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๖

สมัยสุโขทัย ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผี เทพยดา ปรากฏการธรรมชาติ บรรพบุรุษ ปู่ครู ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา สมัยสุโขทัยศาสนาพุทธนิกายหินยานอย่างลังกาวงศ์เป็นศาสนาประจำชาติ ขณะเดียวกันก็ยังมีศาสนาความเชื่ออื่นด้วย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-07-2549  16:59    อ่าน: 10,153
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๕
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๕

สังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีชนชั้น เดิมนักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าสังคมสุโขทัยไม่มีทาส แต่จากการศึกษาในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์ตีความกันว่าสังคมสุโขทัยเป็นสังคมที่มีทาสอยู่ก่อน แล้วสังคมสุโขทัยได้รับแบบอย่างระบบทาสจากขอมมาใช้ด้วยเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ชนชั้นในสมัยนั้นจึงแบ่งได้ดังนี้...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 05-07-2549  16:12    อ่าน: 16,870
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๔
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๔

าณาจักรสุโขทัยเป็นอาณาจักรเล็กที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาระยะหลัง ประชาชนจึงมีไม่มาก พื้นฐานทางเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังมีการค้าขายทั้งภายในตัวเมือง เมืองต่อเมือง และการค้าต่างประเทศ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 05-07-2549  02:05    อ่าน: 15,440
ประวัติความเป็นมาของพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ประวัติความเป็นมาของพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทยมีประวัติและพัฒนาการมายาวนานนับพันปี ตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน โดยเริ่มจากพิพิธภัณฑสถานในพระราชวังและส่วนบุคคล แล้วมีพัฒนาการด้านความเจริญก้าวหน้าและแผ่ขยายไปในประเทศต่างๆ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-06-2549  14:06    อ่าน: 2,389
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๓
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๓

ลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักฐานศิลาจารึกหลักที่ ๔๕ กล่าวถึงการกระทำสัตย์สาบานกันระหว่างปู่ที่ครองเมืองน่านกับหลานที่ครองเมืองสุโขทัย ทั้งสองฝ่ายต่างยกเอาบรรพบุรุษของตนเองขึ้นมาเป็นพยานในคำสาบาน ทำให้ทราบว่าหลังรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีกษัตริย์ครองต่อมาคือ ปู่ไสสงคราม...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 13-06-2549  17:24    อ่าน: 7,377
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๒
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๒

การปกครองอาณาจักรสุโขทัยในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๑๗๗๘-๑๙๘๑ ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษนี้ แบ่งได้เป็น ๔ ระยะตามนโยบายการเมืองการปกครองและสถานะการบ้านเมือง ดังนี้ ระยะที่ ๑...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 07-06-2549  21:54    อ่าน: 11,885
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๑
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยสุโขทัย ตอนที่ ๑

อาณาจักรสุโขทัยมีเมืองสุโขทัยเป็นเมืองศูนย์กลาง ก่อตั้งขึ้นมาโดยปลดอิทธิพลของขอมออกไป ในช่วงระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะปลดอิทธิพลขอมออกไป ข้อมูลและหลักฐานต่างๆมีกระท่อนกระแท่น จนกระทั่งเมื่อสุโขทัยเป็นอิสระจากขอมและสามารถก่อตั้งอาณาจักรขึ้นได้ ช่วงนี้ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยมีข้อมูลเด่นชัดขึ้นบ้าง ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 05-06-2549  14:13    อ่าน: 7,006
เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๓
เมืองและวัฒนธรรมรุ่นแรก ตอนที่ ๓

คำว่าศรีวิชัย แต่เดิมเข้าใจกันว่า เป็นชื่อเดิมของเมืองนครปฐม แต่ต่อมาภายหลังได้พบหลักฐานข้อมูลในจารึกว่าเป็นนามของอาณาจักรโบราณที่ปกครองหมู่เกาะทะเลใต้ และดินแดนภาคใต้ของประเทศไทย นับตั้งแต่ ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) ได้เผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องของ อาณาจักรศรีวิชัย ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๔๖๑ เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยแต่ประการใด ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 31-05-2549  14:22    อ่าน: 3,384