เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

อนุสาวรีย์สหชาติ
อนุสาวรีย์สหชาติ

อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่ บริเวณเชิงสะพานปีกุนข้ามคลองหลอดด้านวัดราชประดิษฐ์ฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 22-10-2549  18:41    อ่าน: 1,935
คลองหลอด
คลองหลอด

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในพุทธศักราช ๒๓๒๖ เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม และคลองรอบกรุง เพื่อประโยชน์ในการยุทธศาสตร์ และคมนาคม มี ๒ คลอง แต่มิได้พระราชทานชื่อไว้ คงเรียกกันตามลักษณะของคลองว่า คลองหลอด...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 22-10-2549  18:38    อ่าน: 2,045
สุสานหลวง
สุสานหลวง

สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา เป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:35    อ่าน: 2,423
เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง
เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง

การแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าอาลัย ต่อประยูรยาทที่ล่วงลับไปนั้น นับเป็นการระบายออกมาจากห้วงลึกแห่งความรู้สึกของจิตใจอย่างแท้จริงในรูปของคราบน้ำตา ซึ่งมีอยู่ในตัวของปุถุชนทั่วไปทุกเชื้อชาติศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็มีพิธีกรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งดูเหมือนแปลก ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  18:30    อ่าน: 4,565
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพ... ณ ตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:24    อ่าน: 2,123
พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่
พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเห็นชอบและส่งเสริมในทางดีงาม ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กระตุ้นเตือนให้คนไทยระลึกถึงชาติกำเนิดของตัว ปลุกใจให้รู้สึกรักชาติและภูมิใจในชาติ ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานสมาคมนักเรียนซึ่งไปศึกษาในประเทศยุโรป ...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:16    อ่าน: 2,651
อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี
อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี

...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:15    อ่าน: 5,817
ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน
ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน เป็น เอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล นับได้ว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทย...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:11    อ่าน: 4,962
ย้อนอดีตตำรวจไทย
ย้อนอดีตตำรวจไทย

ตำรวจ มีอยู่คู่สังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีภารกิจหลักในการเป็นองครักษ์ รับใช้พระมหากษัตริย์เท่านั้น จนมาปรากฏหลักฐานชัดเจนในยุคกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงแบ่งการปกครองออกเป็น เวียง วัง คลัง นา ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 25-10-2549  01:10    อ่าน: 2,510
สะพานหัน
สะพานหัน

ะพานหันอยู่ปากทางเข้าสำเพ็ง และอยู่ติดกับพาหุรัด เป็นย่านขายเสื้อผ้าแพรพรรณ เพชรนิลจินดา ตลอดจนสินค้าสารพัดอย่าง...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 23-10-2549  04:14    อ่าน: 3,081