เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

ตลาดเก่า (เล่าตั๊กลัก)
ตลาดเก่า (เล่าตั๊กลัก)

ป็นตลาดขายส่งอาหารทะเลสู่ภัตตาคาร แต่เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นของเจ้าสัวเนียมหรือเจ๊สัว เป็นสวนผักและที่ปลดทุกข์ (ส้วม) ของชาวจีนย่านสำเพ็ง เมื่อสร้างตลาดขึ้นสินค้าในระยะแรกเป็นประเภทพืชผักที่ปลูกอยู่รอบๆตลาด ก่อนจะเปลี่ยนมาขายสินค้าจากเมืองจีนและอาหารทะเล...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 23-10-2549  23:41    อ่าน: 2,125
บิดาเพลงไทยสากล
บิดาเพลงไทยสากล

จากหนังสือลำนำแห่งสยาม นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นเสียงโบราณ เพลงไทยสากลรุ่นแรก ให้พวกเราได้ทราบว่า ประเทศไทยเราเริ่มมี เพลงอย่างฝรั่ง ที่คนไทยแต่งขึ้นเองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งนั้นยังไม่เกิดคำเฉพาะที่เรียกเป็นชื่อชัดเจนว่า เพลงไทยสากล ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-11-2549  10:49    อ่าน: 10,343
สำเพ็ง
สำเพ็ง

มื่อเอ่ยถึง สำเพ็ง ทุกคนก็รู้จักกันดี เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยและทำมาหาค้าขายของคนจีนในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนนั้นเรือสำเภาที่มาจากเมืองจีนได้มาจอดรับส่งสินค้าที่บริเวณสำเพ็งเพียงแห่งเดียว สำเพ็งจึงเป็นประตูเข้าออกของสินค้าจากเมืองจีน...

บันทึกโดย: นท    วันที่: 14-11-2549  20:46    อ่าน: 3,815
เจ้าดาราทอง
เจ้าดาราทอง

ในปลายทศวรรษที่ ๑๙๓๐ สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ ชื่อเสียงขจรขจายทั่วประเทศอื่นๆในยุโรปที่สนใจกีฬา เพราะทรงชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งรถระหว่างชาติทั่วทวีปยุโรป ๓ ปีซ้อน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 28-06-2549  22:35    อ่าน: 1,690
การประกวดนางสาวไทย
การประกวดนางสาวไทย

การประกวดนางสาวไทยครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๗ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕โดยรัฐบาลได้จัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ ใช้ชื่อในการประกวดครั้งนั้นว่า " นางสาวสยาม "...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 28-06-2549  22:31    อ่าน: 3,809
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียง
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างราชธานีขึ้นทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อวันเสาร์แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีขาล ตรงกับพุทธศักราช ๒๓๒๕ กับทรงสร้างพระอารามในพระราชวัง ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 16-08-2549  23:38    อ่าน: 2,312
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๔
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๔

ถนนไมตรีจิตต์เป็นถนนที่สร้างพร้อมกับถนนมิตรพันธุ์และถนนสันติภาพ โดยแยกจากวงเวียน ๒๒ กรกฎาคม เรียกรวมว่าถนน ๒๒ กรกฎาคม สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำประเทศไทยเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ ยุติลงโดยฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างถาวรวัตถุและพระราชทานนามให้มีความหมายเกี่ยวกับการเข้าร่วมสงคราม คือ วงเวียน ๒๒ กรกฎาคมซึ่งมีรัศมี ๒๐ เมตร เป็นวงเวียนแห่งแรกตั้งอยู่ระหว่างกลางถนน ๓ สาย เรียกว่าถนน ๒๒ กรกฎาคมทั้ง ๓ สาย...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 13-06-2549  18:20    อ่าน: 2,902
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๓
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๓

ริ่มต้นจากถนนบำรุงเมืองถึงถนนเจริญกรุง เป็นถนนที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นถนนรุ่นแรกที่ใช้เทคนิคการสร้างตามแบบตะวันตก โดยเริ่มตั้งแต่กำแพงเมืองด้านใต้ คือใต้ปากคลองตลาดผ่านบ้านหม้อ บ้านญวน ตัดกับถนนเจริญกรุงเป็นสี่แพร่งหรือสี่กั๊กพระยาศรี ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 11-06-2549  22:04    อ่าน: 1,778
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๒
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๒

ถนนบำรุงเมืองเป็นถนนสำคัญสายหนึ่งที่ตรงจากพระบรมมหาราชวังมาทางทิศตะวันออก สมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้า(รัชกาลที่ ๕) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราชเป็นแม่กองใหญ่ ว่าจ้างชาวจีนทำการโยธากรุยทางเป็นดินดาน(ดินแข็ง) เพื่อความแข็งแรงของถนน...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 11-06-2549  21:42    อ่าน: 2,270
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๑
ความเป็นมาของถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ตอนที่ ๑

ถนนในสมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงต้นรัชกาลที่ ๕ ดูจะไม่เป็นสิ่งสำคัญเท่าใดนัก เพราะการคมนาคมสมัยก่อนอาศัยทางน้ำเป็นหลักใหญ่ ต่อมาหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง ทรงเห็นความเจริญของบ้านเมืองต่างๆ สิ่งที่เจริญตา เจริญใจ และวัดความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองล้วนแล้วแต่ถนนทั้งสิ้น เพราะถนนมีการจัดระเบียบของบ้านเมือง มีการตกแต่งเปลี่ยนแปลงสภาพได้ เป็นทางสะดวกแก่การคมนาคมได้ ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 11-06-2549  20:57    อ่าน: 2,560