เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

ขบวนการเสรีไทย
ขบวนการเสรีไทย

รัฐบาลไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่ ๒๕ มค ๒๔๘๕ มีคนไทยจำนวน มากทั้งในและนอกประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมี ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำคนไทยประกาศตั้ง "ขบวนการเสรีไทย" และรัฐบาลพลัดถิ่นขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น และช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตร...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 28-05-2549  00:22    อ่าน: 2,271
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒

เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาเบอร์ ของสหรัฐในหมู่เกาะฮาวาย เมื่อวันที่ ๗ ธค. ๒๔๘๔ (๑๙๔๑) และในเวลาไล่เลี่ยกันก็ได้เปิดแนวรบทางด้านเอเซียอาคเนย์ โดยบุกยกพลขึ้นบก ที่ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ ธค. ๒๔๘๔ และได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากทางฝ่ายไทย จุดที่มีการสู้รบกันมีหลายแห่งเช่น สงขลา ปัตตานี ประจวบฯ นครฯ สุราษฎร์ธานี และที่บางปู จังหวัด สมุทรปราการ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 28-05-2549  00:17    อ่าน: 1,714
สงครามอินโดจีน
สงครามอินโดจีน

รณีพิพาทอินโดจีน หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ สงครามอินโดจีน (ในภาษาอังกฤษ รู้จักกันในชื่อ "สงครามฝรั่งเศส-ไทย" หรือ "French-Thai War") เป็นการรบกันระหว่างประเทศไทยกับรัฐบาลวิชีฝรั่งเศส ช่วง ๖ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 28-05-2549  00:01    อ่าน: 3,475
พระราชพิธีฉัตรมงคล
พระราชพิธีฉัตรมงคล

นฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 27-05-2549  20:24    อ่าน: 1,556
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

พิธีแรกนาขวัญ หรือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชประเพณีสำคัญ ที่ทำเพื่อเสริมสร้างให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ "จรดพระนังคัล" แปลว่า จดไถหรือแรกไถ เป็นประเพณี โบราณที่พระเจ้าแผ่นดินทรงทำพิธีไถนาเองส่วนพระมเหสีเลี้ยงไหม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 27-05-2549  19:59    อ่าน: 2,665
พระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค
พระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนิน โดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค

ในยุคแรกเริ่ม ของกระบวนเรือ การเสด็จ พระราชดำเนิน ของพระมหากษัตริย์ไทย นับแต่ โบราณกาลมา นอกจาก การเสด็จพระราช ดำเนิน ทางบก ที่เรียกว่า "พยุหยาตราสถลมารค " แล้ว การเสด็จ พระราชดำเนิน ทางน้ำ คือ "พยุหยาตราชลมารค " ก็เป็น เส้นทางคมนาคม ที่สำคัญ ยิ่งเช่นกัน ตั้งแต่ครั้งสมัย สุโขทัย เป็นราชธานี ปรากฎว่า พระร่วง ทรงเรือออกไป ลอยกระทง หรือ พิธีจองเปรียง ณ กลางสระน้ำ พร้อมทั้ง เผาเทียน เล่นไฟ ในยามคืนเพ็ญ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 27-05-2549  16:06    อ่าน: 1,462
เงินตราของไทย
เงินตราของไทย

จากหลักฐานที่ค้นพบในบริเวณที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบัน มีเงินตราในยุคแรก ได้แก่เหรียญฟูนัน ทวาราวดี และศรีวิชัย ทางภาคเหนือมีเงินล้านนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเงินล้านช้าง ดังนั้นเงินตราของไทยจึงมีความหลากหลายในรูปลักษณะ และมีที่มาที่น่าสนใจ แม้ว่าเงินตราดังกล่าว จะมีมา ก่อนที่จะตั้งประเทศไทย ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 12-05-2549  11:14    อ่าน: 2,658
เพลงชาติไทย
เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็น สัญลักษณ์ ประจำชาติ แสดงความเป็น เอกราช ของชาติ ไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร เป็นแหล่ง รวมใจของคนในชาติให้เป็นจุดเดียวกัน สร้างความรู้สึกสำนึกในความเป็นพี่น้อง สร้างความภูมิใจ ในศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ ระหว่างคนในชาติ และเพื่อปลุกใจให้เกิดความรักชาติ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 11-05-2549  07:15    อ่าน: 1,184
ธงชาติไทย
ธงชาติไทย

ธงชาติไทยจะมีตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เท่าที่พบหลักฐานเชื่อกันได้ว่าน่าจะเกิดขึ้น ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพราะปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งเศลกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๓ เรือรบของฝรั่งเศสชื่อ เลอรโวตูร์ มีมองซิเออร์ คอนูแอน เป็นนายเรือ ได้นำเรือเข้ามาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเจริญพระราชไมตรีและการค้า นายเรือได้สอบถามทางกรุงศรีอยุธยา ถ้าจะยิงสลุตให้แก่ชาติไทย เมื่อเรือผ่านป้อมวิไชเยนทร์...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 11-05-2549  07:15    อ่าน: 7,444