เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   

บทความ

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

อาชีพที่อัตคัตที่สุดในราชอาณาจักรสยามก็คือ อาชีพช่างตัดเสื้อ เพราะพลเมืองชั้นสามัญเขาไม่สวมเสื้อกัน เครื่องนุ่งห่มของผู้ชายประกอบด้วยผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย ๒ ผืน ผืนหนึ่งยาวประมาณ ๒ โอน และกว้างสามในสี่โอน ใช้คลุมบ่าเป็นทำนองผ้าคลุมไหล่ อีกผืนหนึ่งมีขนาดกว้างยาวเท่ากัน ใช้พันเข้ากับเอวแลัวม้วนชายโจงไปเหน็บไว้เบื้องหลัง เป็นทำนองกางเกงขาสั้นย้อยลงมาปรกเข่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 03-07-2552  17:25    อ่าน: 6,915
หมากรุกไทย
หมากรุกไทย

หมากรุกไทย เป็นเกมกระดานที่พัฒนามาจากหมากรุกของอินเดียที่ชื่อเกมว่าจตุรงค์ ลักษณะการเล่นเกมใกล้เคียงกับหมากรุกฝรั่ง นอกจากนี้ในประเทศกัมพูชามีเกมหมากรุก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับหมากรุกไทยนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย หมากรุกไทย มีประวัติเริ่มในอินเดีย...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 30-06-2552  10:41    อ่าน: 2,853
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๔
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๔

สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ ทูล สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ว่า มูลของสัตว์หิมพานต์นั้น หม่อมฉันลองคิดวินิจฉัยดู เห็นว่าน่าจะมีเป็นลำดับดังทูลต่อไปนี้...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  01:48    อ่าน: 5,902
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๓
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๓

สาสน์สมเด็จ ฉบับวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๘๓ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงพระนิพนธ์ ถึง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า"ตามที่ตรัสถึงรูปสัตว์ ซึ่งเราทำผิดกับตัวจริงนั้น จับใจมาก ราชสีห์ ถึงแม้ได้ตัวจริงเข้ามาก็ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นราชสีห์ เข้าใจกันว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งต่างหาก แม้ที่เรียกชื่อว่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-12-2549  08:18    อ่าน: 5,770
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๒
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๒

อธิบายเรื่องสัตว์ป่าหิมพานต์นี้ มีปรากฏใน "สาส์นสมเด็จ" พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟัากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงมีโต้ตอบกันดังต่อไปนี้ สาส์นสมเด็จ ฉบับวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ว่า...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  04:32    อ่าน: 4,133
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๑
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๑

ครั้งโบราณกาล ชนชาติเขมรถือระบอบเทวนิยมตามทัศนคติของพราหมณ์ราชปุโรหิตาจารย์ โดยเฉพาะเรื่องพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงพระราชสมภพก็ถือเป็น ทิพยเทพาวตาร ครั้นถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพก็ใช้คำว่า สุรคต หมายความว่าเสด็จไปสู่เทวาลัยสถาน ณ เขาพระสุเมร ส่วนพระบรมศพนั้นก็อัญเชิญไปถวายพระเพลิง ณ พระเมรุที่ได้จัดทำขึ้น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-01-2550  20:38    อ่าน: 3,911
โขน
โขน

โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการเล่น ๓ ประเภทคือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และกระบี่ กระบอง...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 22-10-2549  19:10    อ่าน: 6,661
กระบี่กระบอง
กระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เคยปรากฏมีในประเทศใดในโลก เป็นกีฬามหรสพที่นิยมกันมาตังแต่โบราณ เป็นการฝึกหัดใช้อาวุธในยามสงบไปในตัว นับว่าเป็นการแสดงที่ทำให้ตื่นเต้น เร้าใจ มักแสดงในบริเวณที่กว้างๆ เช่น สนามหรือลานใหญ่ๆ ในวัด ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  22:24    อ่าน: 4,912
ตะกร้อ
ตะกร้อ

ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้ ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า "ชิงลง" ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 01-07-2549  05:15    อ่าน: 15,963
มวยไทย
มวยไทย

มวยไทยในสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้รบในสมัยนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กันมีแต่ดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การรบพุ่งก็ต้องมีการประชิดตัว คนไทยเห็นว่าการรบด้วยดาบนั้นเป็นการรบพุ่งที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะเข้ามาฟันเราได้ง่ายขึ้น ทำให้แพ้คู่ต่อสู้ได้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-07-2549  05:09    อ่าน: 2,534
 
1