เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่
พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่ ทรงเห็นชอบและส่งเสริมในทางดีงาม ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง กระตุ้นเตือนให้คนไทยระลึกถึงชาติกำเนิดของตัว ปลุกใจให้รู้สึกรักชาติและภูมิใจในชาติ ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานสมาคมนักเรียนซึ่งไปศึกษาในประเทศยุโรป ...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:16    อ่าน: 2,649
อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี
อะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี

...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:15    อ่าน: 5,809
ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน
ความเป็นมาของบัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน เป็น เอกสารที่ทางราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เพื่อใช้พิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล นับได้ว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทย...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:11    อ่าน: 4,957
กำเนิดลายสือไทย
กำเนิดลายสือไทย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ (พุทธศักราช ๑๘๒๖) นับมาถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ ๗๐๐ ปีพอดี ในระยะเวลาดังกล่าว ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสืบต่อกันมา ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:07    อ่าน: 11,273
ความเป็นมาของชนชาติไทย ตอนที่ ๑
ความเป็นมาของชนชาติไทย ตอนที่ ๑

คำว่า ไทย เป็นชื่อรวมของชนเผ่ามองโกล ซึ่งแบ่งแยกออกเป็นหลายสาขา เช่น ไทยอาหม ในแคว้นอัสสัม ไทยใหญ่ ไทยน้อย ไทยโท้ ในแคว้นตั้งเกี๋ย อุปนิสัยปกติมักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักสันติ และความเป็นอิสร ความเจริญของชนชาติไทยนี้ สันนิษฐานว่า มีอายุไร่เรี่ยกันมากับความเจริญของ ชาวอียิปต์ บาบิโลเนีย และอัสสิเรียโบราณ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:06    อ่าน: 9,374
ย้อนอดีตตำรวจไทย
ย้อนอดีตตำรวจไทย

ตำรวจ มีอยู่คู่สังคมไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีภารกิจหลักในการเป็นองครักษ์ รับใช้พระมหากษัตริย์เท่านั้น จนมาปรากฏหลักฐานชัดเจนในยุคกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่ทรงแบ่งการปกครองออกเป็น เวียง วัง คลัง นา ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 25-10-2549  01:10    อ่าน: 2,509
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๕
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๕

รูปแบบการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ใช้มาจนถึงสมัยฉมเด็จพระรามมาธิบดีที่ ๒ จึงได้ปรับปรุงอีกบ้างเพื่อให้เหมาะกับสภาวการณ์ ปัจจัยที่ทำให้ต้องปรับปรุงคือ ประการแรกได้แนวคิดจากชาวโปรตุเกส ซึ่งเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาโดยมาเป็นทหารรับจ้างในกองทัพช่วยรบกับพม่า พร้อมทั้งแนะนำรูปแบบทางทหารให้รวมทั้งนำอาวุธปืนและกระสุนดินดำมาใช้ในกองทัพด้วย...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 23-10-2549  20:54    อ่าน: 3,636
สะพานหัน
สะพานหัน

ะพานหันอยู่ปากทางเข้าสำเพ็ง และอยู่ติดกับพาหุรัด เป็นย่านขายเสื้อผ้าแพรพรรณ เพชรนิลจินดา ตลอดจนสินค้าสารพัดอย่าง...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 23-10-2549  04:14    อ่าน: 3,080
ตลาดเก่า (เล่าตั๊กลัก)
ตลาดเก่า (เล่าตั๊กลัก)

ป็นตลาดขายส่งอาหารทะเลสู่ภัตตาคาร แต่เดิมที่ดินบริเวณนี้เป็นของเจ้าสัวเนียมหรือเจ๊สัว เป็นสวนผักและที่ปลดทุกข์ (ส้วม) ของชาวจีนย่านสำเพ็ง เมื่อสร้างตลาดขึ้นสินค้าในระยะแรกเป็นประเภทพืชผักที่ปลูกอยู่รอบๆตลาด ก่อนจะเปลี่ยนมาขายสินค้าจากเมืองจีนและอาหารทะเล...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 23-10-2549  23:41    อ่าน: 2,125
ความเปรี้ยวของมะนาว
ความเปรี้ยวของมะนาว

สำหรับการที่จะใช้มะนาวเป็นยานั้น ต้องใช้น้ำมะนาวจากผลมะนาวที่โตเต็มที่ มีรสเปรี้ยวจัด วิธีนำมาใช้รักษาอาการไอ ระคายคอจากเสมหะ โดยการนำมะนาวโตเต็มที่จากสวน หรือที่ซื้อมาจากตลาด ล้างให้สะอาดแล้วผ่าซีก บีบน้ำมะนาวใส่แก้วหรือถ้วย เติมเกลือเล็กน้อย สำหรับอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด ...

บันทึกโดย: แม่อบเชย    วันที่: 23-10-2549  20:54    อ่าน: 3,523