เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๑
ภาพสัตว์หิมพานต์ ตอนที่ ๑

ครั้งโบราณกาล ชนชาติเขมรถือระบอบเทวนิยมตามทัศนคติของพราหมณ์ราชปุโรหิตาจารย์ โดยเฉพาะเรื่องพระมหากษัตริย์ เมื่อทรงพระราชสมภพก็ถือเป็น ทิพยเทพาวตาร ครั้นถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพก็ใช้คำว่า สุรคต หมายความว่าเสด็จไปสู่เทวาลัยสถาน ณ เขาพระสุเมร ส่วนพระบรมศพนั้นก็อัญเชิญไปถวายพระเพลิง ณ พระเมรุที่ได้จัดทำขึ้น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-01-2550  20:38    อ่าน: 3,943
ผักขะแยง
ผักขะแยง

ผักขะแยงเป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว เป็นผักที่ขึ้นเองตามคันนา ขึ้นในฤดูทำนา เริ่มจากฝนลงครั้งแรก ขยายพันธุ์แบบไหลไปตามราก เกิดและแตกต้นออกเป็นกอ ขนาดเล็กประมาณ ๓๐-๔๐ ซม. ลำต้นสีเขียว กลวงเห็นปล้องชัดเจน ลำต้นทั้งต้นจะมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นฉุนรุนแรง ใบเป็น ใบเดี่ยว ขนาดเล็ก ออกเป็นคู่ตรงกันหรืออาจมี ๓ ใบ ออกอยู่รอบ ๆ...

บันทึกโดย: แม่อบเชย    วันที่: 27-12-2549  08:42    อ่าน: 4,175
คุณค่าอาหารของผักผลไม้สีต่าง ๆ
คุณค่าอาหารของผักผลไม้สีต่าง ๆ

ผักผลไม้สีต่างๆ จะมีสารอาหารสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มากมาย ดังนี้ ผักผลไม้สีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง ผักผลไม้ที่มีสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง จะมี ส่วนประกอบของสารสำคัญชื่อแอนโธไซ-ยานิน...

บันทึกโดย: แม่อบเชย    วันที่: 27-12-2549  01:45    อ่าน: 11,313
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๘
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๘

นไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาจะอยู่กันเป็นชุมชนริมแม่น้ำลำคลอง บ้านเรือน เป็นหลังย่อมๆ สูงประมาณ ๑๓ ฟุต เพื่อหนีน้ำในฤดูน้ำท่วม และนั่งเล่นในฤดูร้อน เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง มีบริเวณกว้างขวางพอสมควร ลักษณะสังคมครอบครัวเป็นแบบครอบครัวใหญ่ ภายในครอบครัวประกอบด้วย หัวหน้าครอบครัว ภรรยา ลูก...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 27-12-2549  00:22    อ่าน: 9,530
กองทัพเรือไทย
กองทัพเรือไทย

กองทัพเรือ มีกำเนิดควบคู่มากับการสร้างอาณาจักรไทย นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี กองทัพไทยในสมัยนั้นมีเพียงทหารเหล่าเดียวมิได้แบ่งแยกออกเป็น กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ อย่างเช่นในสมัยปัจจุบัน หากยาตราทัพไปทางบก ก็เรียกว่า ทัพบก หากยาตราทัพไปทางเรือก็เรียกว่า ทัพเรือ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:23    อ่าน: 8,065
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๒
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๒

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการที่เคยดำรงตำแหน่งชั้นสูงในกองทัพบก ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งจนหมด และได้มีการบรรจุบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้บัญชาการทหารบก และ นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายยุทธการ อย่างไรก็ตามงานในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทหารบกกลับอยู่ในมือของ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:22    อ่าน: 2,637
ศาสนาพราหมณ์
ศาสนาพราหมณ์

เป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในชมพูทวีป (ประเทศอินเดีย) ก่อนพุทธศาสนา เป็นศาสนาเก่าแก่ที่มีวิวัฒนาการพร้อม ๆ กับชาวอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียราว ๔,๐๐๐ ปีมาแล้ว ในเบื้องต้นนั้น ชาวอารยันนับถือภูติผีปีศาจ นับถืออำนาจของธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:19    อ่าน: 6,383
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๑
กองทัพบกไทย ตอนที่ ๑

กองทัพบก นั้น อาจกล่าวได้ว่ามีกำเนิดมาพร้อม ๆ กับการก่อตั้งราชอาณาจักรไทย และเป็นรากฐานของความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา แต่ประวัติความเป็นมาของกองทัพบกตั้งแต่เริ่มแรกว่ามีที่ตั้งอยู่แห่งใด และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างใดนั้น ยังไม่มีท่านผู้ใดเรียบเรียงไว้ กรมยุทธการทหารบกพิจารณาเห็นว่า การปฏิรูปการทหารบกของไทยเป็นแบบตะวันตก ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือต้นแบบของกิจการทหารบกสมัยปัจจุบัน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:17    อ่าน: 2,754
ผ้าฝ้ายเข็นย้อมคราม
ผ้าฝ้ายเข็นย้อมคราม

...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:15    อ่าน: 2,844
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม

กิจการทหารของชาติ ได้ก่อกำเนิดมาพร้อม ๆ การกำเนิดของชาติไทย ได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดระบบการทหารให้ทัดเทียม...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:12    อ่าน: 1,659