เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

โขน
โขน

โขน เป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย มีกำเนิดมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๐ ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการเล่น ๓ ประเภทคือ หนังใหญ่ ชักนาคดึกดำบรรพ์ และกระบี่ กระบอง...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 22-10-2549  19:10    อ่าน: 6,705
สมุดไทย หรือ สมุดข่อย
สมุดไทย หรือ สมุดข่อย

สมุดไทย หรือ สมุดข่อย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้บทนิยามของคำว่า สมุดไทย ไว้ดังนี้ น. สมุดที่ทำด้วยกระดาษข่อยพับเป็นชั้น ๆ, สมุดดำ ก็เรียก รองศาสตราจารย์พชรวรรณ จันทรางศุ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:08    อ่าน: 3,646
ความเป็นมาของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ความเป็นมาของงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เมื่อเอ่ยถึงงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยความรู้สึกและความเข้าใจของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องมุสลิมหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เป็นงานประจำปีของคนมุสลิมในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางความคิดกันอยู่บ้างในบางกลุ่ม ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่มีมาช้านานทั่วโลก ...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 22-10-2549  19:08    อ่าน: 4,215
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๗
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๗

การค้าต่างประเทศ หากพิจารณาทางด้านภูมิศาสตร์จะเห็นว่าอยุธยามิได้ตั้งอยู่ในเส้นทางการค้า การเดินเรือที่สำคัญของชาวต่างชาติที่มาจากยุโรป-อินเดีย-จีน-ญี่ปุ่น อีกทั้งเป็นเมืองที่อยู่ลึกเข้ามาในอ่าวไทย แต่อยุธยากลับเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญได้นั้น เพราะอยุธยามีข้อดี...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  19:05    อ่าน: 15,152
ตำนานองค์พระปฐมเจดีย์
ตำนานองค์พระปฐมเจดีย์

พระยากง เจ้าเมืองศรีวิชัย (นครชัยศรี) มีบุตรชื่อว่าพระยาพาน เมื่อแรกเกิดโหนได้ทำนายเอาไว้ว่า ทารกนี้มีบุญญาธิการมาก แต่จะทำปิตุฆาต พระยากงจึงสั่งให้นำทารกนั้นไปทิ้งเสียในป่า แต่บังเอิญ ยายหอมซึ่งเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำอยู่แถวป่า ได้ไปเจอเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้ ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  19:01    อ่าน: 4,343
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย

คำว่า อิสลาม แปลตามศัพท์ว่า การยอมมอบตนตามประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยสิ้นเชิง ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" แปลว่า ผู้ยอมมอบตนต่อพระเจ้า...

บันทึกโดย: โสวจัสสตา    วันที่: 22-10-2549  18:59    อ่าน: 8,075
พระราชลัญจกร ประจำรัชกาล
พระราชลัญจกร ประจำรัชกาล

พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสารสำคัญ ที่ออกในพระปรมาภิไธย เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงพระราชอำนาจ และพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือประจำรัชกาลนั้น ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:56    อ่าน: 4,577
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:51    อ่าน: 5,113
พระราชอุทยานสราญรมย์
พระราชอุทยานสราญรมย์

พระราชอุทยานสราญรมย์ คือ นิยามของสวนสราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สร้างใน พ.ศ. ๒๔๐๙ ตรงบริเวณตึกดินเก่า เพื่อเป็นที่ประทับหลังทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้ว แต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ทรงเสด็จสวรรคตเสียก่อน ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:50    อ่าน: 4,492
ตลาดท่าเตียน
ตลาดท่าเตียน

ท่าเตียน สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าอะไรไม่ทราบ แต่ที่ได้ชื่อว่า "ท่าเตียน" มาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งท่าเตียนนี้เป็นชุมชนที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรียกว่า "ชุมชนบางกอก" ในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณท่าเตียนแห่งนี้เคยเป็นตลาดท้ายสนมหรือตลาดท้ายวังมาก่อน และเป็นตลาดที่มีความคึกคัก มีเรือมาจอดเทียบท่าส่งของและค้าขายกันเต็มท่า ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:48    อ่าน: 5,986