เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๓
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๓

ฉบับที่ ๑๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ มีทั้งหมด ๒๙ มาตรา มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑. กำหนดให้มีสภาเดียว คือ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีสมาชิกจำนวน ๓๐๐-๔๐๐ คน แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 22-10-2549  18:45    อ่าน: 3,436
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์
ตุ๊กตาจีนวัดโพธิ์

นอกจากพระพุทธไสยาสที่งดงามแล้ว ตุ๊กตาจีนหรือ รูปสลักหินจีนที่ตั้งประดับตามซุ้มประตูต่างๆภายในวัดโพธิ์ ก็ถือเป็นประติมากรรมที่งดงามดูน่าเกรงขาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพธิ์ด้วยเช่นกัน...

บันทึกโดย: Admin    วันที่: 22-10-2549  18:41    อ่าน: 3,305
อนุสาวรีย์สหชาติ
อนุสาวรีย์สหชาติ

อนุสาวรีย์สหชาติหรืออนุสาวรีย์หมู ตั้งอยู่ บริเวณเชิงสะพานปีกุนข้ามคลองหลอดด้านวัดราชประดิษฐ์ฯ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นปีที่ สมเด็จพระศรีพัชริทราบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุ ๕๐ พรรษา ...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 22-10-2549  18:41    อ่าน: 1,933
คลองหลอด
คลองหลอด

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองขึ้นในพุทธศักราช ๒๓๒๖ เชื่อมระหว่างคลองคูเมืองเดิม และคลองรอบกรุง เพื่อประโยชน์ในการยุทธศาสตร์ และคมนาคม มี ๒ คลอง แต่มิได้พระราชทานชื่อไว้ คงเรียกกันตามลักษณะของคลองว่า คลองหลอด...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 22-10-2549  18:38    อ่าน: 2,041
สุสานหลวง
สุสานหลวง

สุสานหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระอุโบสถวัดราชบพิธฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างขึ้นและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา เป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:35    อ่าน: 2,420
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คำว่า "สถิตมหาสีมาราม" หมายถึงการมีเขตเสมาใหญ่มากล้อมรอบทั้งวัด แทนที่จะมีแค่ เสมารอบ ๆ พระอุโบสถเท่านั้น และที่น่าสนใจอีกอย่างคือกระเบื้องเบ็ญจรงค์ ทั้งพระอุโบสถ วิหารและเจดีย์ ระเบียงแก้ว ล้วนตกแต่งด้วย ลายกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งสิ้น และทุกแผ่นเขียนด้วยมือ และออกแบบรูปทรงกระเบื้องขนาดต่างๆ ลงตัวอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าเจดีย์ ระเบียง พระอุโบสถ ซึ่งมีรูปทรงอ่อนช้อย แต่ทุกอย่างลงตัว...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:32    อ่าน: 2,522
เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง
เสียงนางร้องไห้ในวังหลวง

การแสดงออกซึ่งความโศกเศร้าอาลัย ต่อประยูรยาทที่ล่วงลับไปนั้น นับเป็นการระบายออกมาจากห้วงลึกแห่งความรู้สึกของจิตใจอย่างแท้จริงในรูปของคราบน้ำตา ซึ่งมีอยู่ในตัวของปุถุชนทั่วไปทุกเชื้อชาติศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็มีพิธีกรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งดูเหมือนแปลก ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  18:30    อ่าน: 4,558
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๖
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๖

เศรษฐกิจสมัยกรุงศรีอยุธยามี ๒ ระดับคือ เศรษฐกิจในระดับล่าง หมายถึงสภาวะการทำมาหากินของราษฎร และเศรษฐกิจระดับรัฐ หมายถึงการจัดเก็บผลประโยชน์เข้าแผ่นดิน เช่น การบริหารและการจัดเก็บภาษีอากร รายได้จากการค้าระหว่างประเทศเป็นต้น...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 22-10-2549  18:27    อ่าน: 12,744
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๒
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย ตอนที่ ๒

ฉบับที่ ๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒. ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๒ มีทั้งหมด ๑๘๘ มาตรา ๑๑ หมวด หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด ๕ แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด ๖ อำนาจนิติบัญญัติ หมวด ๗ อำนาจบริหาร ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 22-10-2549  18:25    อ่าน: 5,807
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็นพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพ... ณ ตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ในพระบรมมหาราชวัง...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 22-10-2549  18:24    อ่าน: 2,117