เว็บไซด์  บทความ  กระทู้   
บทความ: รวมทุกหมวด
 

บทความ

บิดาเพลงไทยสากล
บิดาเพลงไทยสากล

จากหนังสือลำนำแห่งสยาม นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นเสียงโบราณ เพลงไทยสากลรุ่นแรก ให้พวกเราได้ทราบว่า ประเทศไทยเราเริ่มมี เพลงอย่างฝรั่ง ที่คนไทยแต่งขึ้นเองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ครั้งนั้นยังไม่เกิดคำเฉพาะที่เรียกเป็นชื่อชัดเจนว่า เพลงไทยสากล ...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 26-11-2549  10:49    อ่าน: 10,343
สำเพ็ง
สำเพ็ง

มื่อเอ่ยถึง สำเพ็ง ทุกคนก็รู้จักกันดี เพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาสัยและทำมาหาค้าขายของคนจีนในกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน แต่ก่อนนั้นเรือสำเภาที่มาจากเมืองจีนได้มาจอดรับส่งสินค้าที่บริเวณสำเพ็งเพียงแห่งเดียว สำเพ็งจึงเป็นประตูเข้าออกของสินค้าจากเมืองจีน...

บันทึกโดย: นท    วันที่: 14-11-2549  20:46    อ่าน: 3,815
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๔
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๔

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากเมืองลูกหลวง ที่มักกระด้างกระเดื่องเพราะเจ้านายเชื้อพระวงศ์ที่ส่งไปปกครองนั้น มีอำนาจควบคุมกำลังคนได้มาก จนท้าทายพระราชอำนาจได้ ดังนั้นจึงทรงปรับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยการขยายเขตราชธานี หัวเมืองชั้นในและหัวเมืองชั้นนอก ออกไปให้กว้างขวางกว่าเดิม เลิกใช้หลักเกณฑ์ที่ให้เมืองในวงราชธานีอยู่ห่างจากราชธานีในระยะทาง ๒ วันเสีย ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  23:24    อ่าน: 5,044
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๓
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนที่ ๓

มเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ยกกองทัพไปตีได้นครธมราชธานีของเขมร ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ และรัชกาลนี้ยังได้รวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ อาณาเขตกรุงศรีอยุธยาจึงขยายวงกว้างขึ้นมากกว่าเดิมมาก ดังนั้นเมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๑๙๙๑ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  23:24    อ่าน: 4,486
เจ้าดาราทอง
เจ้าดาราทอง

ในปลายทศวรรษที่ ๑๙๓๐ สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ ชื่อเสียงขจรขจายทั่วประเทศอื่นๆในยุโรปที่สนใจกีฬา เพราะทรงชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งรถระหว่างชาติทั่วทวีปยุโรป ๓ ปีซ้อน...

บันทึกโดย: วายุ    วันที่: 28-06-2549  22:35    อ่าน: 1,690
การประกวดนางสาวไทย
การประกวดนางสาวไทย

การประกวดนางสาวไทยครั้งแรกได้เริ่มขึ้นในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๗ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕โดยรัฐบาลได้จัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ ใช้ชื่อในการประกวดครั้งนั้นว่า " นางสาวสยาม "...

บันทึกโดย: นที    วันที่: 28-06-2549  22:31    อ่าน: 3,809
กระบี่กระบอง
กระบี่กระบอง

กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เคยปรากฏมีในประเทศใดในโลก เป็นกีฬามหรสพที่นิยมกันมาตังแต่โบราณ เป็นการฝึกหัดใช้อาวุธในยามสงบไปในตัว นับว่าเป็นการแสดงที่ทำให้ตื่นเต้น เร้าใจ มักแสดงในบริเวณที่กว้างๆ เช่น สนามหรือลานใหญ่ๆ ในวัด ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 28-06-2549  22:24    อ่าน: 4,932
ตะกร้อ
ตะกร้อ

ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้ ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๑๐ พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า "ชิงลง" ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา...

บันทึกโดย: ลุงท้วม    วันที่: 01-07-2549  05:15    อ่าน: 16,020
มวยไทย
มวยไทย

มวยไทยในสมัยก่อนเท่าที่ทราบจะมีการฝึกฝนอยู่ในบรรดาหมู่ทหาร เพราะในสมัยก่อนไทยเราได้มีการรบพุ่งและสู้รบกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อยๆ การสู้รบในสมัยนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กันมีแต่ดาบทั้งสองมือและมือเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้การรบพุ่งก็ต้องมีการประชิดตัว คนไทยเห็นว่าการรบด้วยดาบนั้นเป็นการรบพุ่งที่ประชิดตัวมากเกินไป บางครั้งคู่ต่อสู้อาจจะเข้ามาฟันเราได้ง่ายขึ้น ทำให้แพ้คู่ต่อสู้ได้ ...

บันทึกโดย: ศิตาลี    วันที่: 01-07-2549  05:09    อ่าน: 2,551
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
ประวัติรัฐธรรมนูญไทย

การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ...

บันทึกโดย: นิติ ๑๕    วันที่: 28-06-2549  21:21    อ่าน: 11,893